Doctor finance logo

סקירה שבועית ל-30.07.2011

EUR-USD

גרף חודשי

זה שלושה חודשים שהמחיר דוקר כל חודש את רמת התמיכה 1.4280 ואת קו המגמה המחבר בין השיאים (הקו המחבר בין הנקודות 2 ו-4) אך אין הוא מצליח לסגור מתחת רמות אלו ומשאיר פתילות ארוכות כלפי מטה כאשר נוצרים נרות של חוסר החלטיות בצמד.כמו כן רצועות הבולינגר מתחילות להיסגר מעט ומראות על הקטנת התנודתיות.נכון לעכשיו המחיר נמצא מעל הממוצע הנע של הבולינגר (שוק שורי),תיקון לגיטימי של שליש עד שני שליש את מהלך העליות האחרון היה,כך שמהלך עליות לרמת ה-1.5250 בשלב ראשון אפשרית בהחלט.מנגד-שני הנרות האחרונים נקראים נידון תלוי (נר המעיד על אפשרות סיום מהלך העליות הנוכחי),ולכן סגירת נר תחת רמת ה-14280 אשר משמשת כרמת תמיכה כעת,סביר להניח שתוביל למהלך ירידות.

ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף שבועי

הנר האחרון מתאר חוסר החלטיות מובהק בצמד (דוג’י-פתיחה וסגירה באותה נקודה).פריצת המחיר את הגבוה של נר זה-רמת ה-1.4540 וסביר שמהלך העליות יימשך ויגיע בשלב ראשון לרמת ה-1.4800.מאידך-שבירת רמת ה-1.4230,הנמוך של נר זה סביר שיוריד את המחיר לבדוק שוב את רמת ה-1.3900.

ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף יומי

המחיר נע סביב רמת השיווי משקל 1.4280 מרכז המשולש,ונראה נתמך כעת על רמה זו כמו על הצלע העליונה של המשולש,עדיין לא הגיע ליעד ה”אבאב” רמת ה-1.4550.

ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף 4 שעות

המחיר שבר את שפתה התחתונה של התעלה המצטמצמת העולה,תיקן בין שליש לשני שליש את מהלך העליות האחרון (קו כחול מרוסק)וכעת בודק את רמת ההתנגדות הדינמית בדמות השפה התחתונה של התעלה.פריצת רמת ה-1.4420 וכניסת המחיר אל מעל לשפה התחתונה וסביר להניח שמהלך העליות יתפוש תאוצה ויגיע בשלב ראשון לרמת השיא האחרונה-1.4537.כאשר פריצתה של זו תוביל ליעדים אשר בגרפים הגדולים יותר.

ניתן לראות את הגרף כאן:

GBP-USD

גרף חודשי

המחיר בודק כעת את קו המגמה העולה אשר משמש כהתנגדות דינאמית,פריצתו של זה ואת רמת השיא האחרונה 1.6740 תוביל את המחיר סביר להניח ליעד תבנית ה”אבאבון”-רמת ה-1.7700 אשר משמשת כרמת תיקון שני שליש את מהלך הירידות הרציף הגדול (קו מרוסק אדום).מאידך-בלימת המחיר באזור הנוכחי והמחיר סביר להניח ירד לתקן את מהלך העליות (קו מרוסק כחול) כדי 50% בשלב ראשון.

ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף שבועי

המחיר תיקן בדיוק מלמטרי את מהלך העליות שהיה כלוא בתעלה המצטמצמת העולה (קו שחור מרוסק),יצר פטיש,נר אישור ונראה שהוא בדרכו לרמת ההתנגדות הקרובה- 1.6550ופריצתה של זו תובילו סביר להניח לרמת השיא -1.67.מאידך-בלימת המחיר באזור הנוכחי וירידה אל מתחת לממוצע הנע של הבולינגר ,סביר להניח תובילו להשלים את יעד תבנית ה”אבאב”,רמת ה-1.5570.

ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף יומי

המחיר השלים תבנית הרמונית בשם AB=CD ואמור לפי מאפייניה של תבנית זו לבצע מהלך ירידות שיתקן בין שליש לשני את מהלך העליות AD.בנוסף השלים מהלך העליות הנוכחי את יעדה של תבנית ה”אבאב”.פריצת המחיר את הגבוה של הנר האחרון וסביר שיגיע לרמת השיא האחרונה 1.6550 בשלב ראשון.

ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף 4 שעות

המחיר שבר את שפתה התחתונה של התעלה המצטמצמת העולה ואמור היה לתקן בין שליש לשני שליש את מהלך העליות הכלוא בתעלה זו (קו מרוסק כחול)אך נבלם ברמת ה-1.6260.פריצת רמת ה-1.6470 תמשוך את המחיר צפונה ליעדי הגרף היומי,מאידך-בלימה באזור הנוכחי ושבירת רמת ה-1.6260 תובילו סביר להניח לרמת ה-1.6190 (תיקון שליש),בשלב ראשון.

ניתן לראות את הגרף כאן:

הסקירה בחסות:

סקירת שוק המט”ח בחסות Real Forex

ברוקר ECN למסחר במט”ח. לפתיחת חשבון השקעות או מסחר בפורקס לחץ כאן

אנו מבהירים כי אין לראות באמור ייעוץ להשקעות. המסחר במטבע חוץ מסוכן ואינו מיועד לכל משקיע. מומלץ להיוועץ ביועץ השקעות מוסמך לפני ביצוע עסקאות.  אין לראות באמור הבטחה לתשואות עתידיות או לתשואה בכלל

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!