Doctor finance logo

הבורסה לניירות ערך- קווים לדמותה (חלק א’)

הבורסה לניירות ערך בתל אביב
הבורסה לניירות ערך בתל אביב

מהי בורסה?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב היא חברה פרטית שהוקמה על ידי חבריה, הבנקים והברוקרים, בשנת 1953, במטרה למסד ולשרת את המסחר בניירות ערך בישראל. מקום מושבה של הבורסה הישראלית הוא ברחוב אחד העם 54 בתל אביב, ומשם היא מפעילה מערכות מסחר ממוחשבות המאפשרות למשקיעים לסחור בכל סוגי ניירות הערך: מניות, אג”ח, מק”מ, תעודות סל, אופציות ועוד.
הבורסה אחראית גם על סליקת המסחר, המתבצעת על ידי מסלקת הבורסה. הסליקה משלימה את פעולת המסחר: לאחר רכישת נייר הערך בבורסה, מטפלת המסלקה בהעברתו לחשבון של הקונה, ובהעברת הכסף תמורתו מהקונה למוכר.

מקור השם בורסה
מקור המילה “בורסה” הוא מהמילה היוונית “בירסה”, שמשמעותה “עור” (גם המילה העברית “בורסקאי” – מעבד עורות, מקורה באותה מילה). מאוחר יותר הפכה מילה זו לתיאור שקית מעור עבור ארנק כסף-כך הגיעה גם המילה האנגלית purse, ארנק. מקור השימוש המודרני במילה בורסה החל במאה ה-16 בעיר ברוז’, בלגיה, בבית משפחת הסוחרים ון דר בורס. על הבית היה תלוי שלט ועליו צוירו שלושה שקיקי עור, וליד ביתם נהגו להתאסף סוחרים ולעשות עסקים. הסוחרים נהגו לקרוא למקום זה “דלה בורסה” (של בורס). כאשר נפתח מאוחר יותר באנטוורפן, מבנה מיוחד לסחר בינלאומי הוא נקרא בטבעיות “בורסה”.

אילו ניירות ערך נסחרים בבורסה?
למרות שנייר הערך הידוע ביותר לציבור המשקיעים הוא מניה, ישנם כמובן עוד סוגי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. מניה היא סוג של נייר ערך המהווה שטר בעלות על חלק מחברה ומקנה למחזיק בה מעמד של שותף בחברה.
אחד מהמאפיינים הייחודיים לבורסה הישראלית בהשוואה לעולם טמון בכך שתחת קורת גג אחת נסחרים מרבית מוצרי ההשקעה הנפוצים בעולם: אג”ח ממשלתיות וקונצרניות, מק”מ, מניות, המירים, תעודות סל, קרנות נאמנות, אופציות וחוזים עתידיים. כינוסם של כל סוגי מכשירי השקעה אלו במקום אחד מייעל את הניהול והתפעול וחוסך בהוצאות, ומכך נהנה ציבור המשקיעים כולו- למשל דרך עמלות נמוכות יותר.

מי מפקח על פעילות הבורסה?
חוק ניירות ערך מחייב את הבורסה להתנהל כגוף ציבורי לכל דבר ועניין. מתוך 15 חברי דירקטוריון הבורסה, שמונה הם נציגי ציבור, המתמנים על ידי וועדה ציבורית. בחוק נקבע מפורשות כי לברוקרים ולבנקים, שהקימו את הבורסה, אין רוב בדירקטוריון הבורסה. בנוסף, מינוי יו”ר הדירקטוריון מחייב קבלת אישור יו”ר רשות ניירות ערך.
רשות ניירות ערך היא הזרוע המפקחת על פעילותה של הבורסה. החוק מחייב את הבורסה, כתנאי לקבלת רישיון, להתקין תקנון.”תקנון הבורסה” וכל שינוי בו טעונים אישור שר האוצר לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ואישור ועדת הכספים של הכנסת.
הבורסה רשאית לקבוע הנחיות מכוח התקנון. ההנחיות וכל שינוי בהן טעונים אישור רשות ניירות ערך.

ממה הבורסה מתפרנסת?
גם בלי להתמצא בתפעול, בהוצאות של מערכות סליקה, בהייטק ובמחשוב מתקדם, כל אחד מאיתנו יכול להעריך כי הוצאות התפעול של הבורסה הם לא קטנות כלל וגם היא צריכה להתפרנס ממשהו ושאינה פועלת “לשם שמים”. לכן, הבורסה גובה עמלה על כל ביצוע פעולה של קניה או מכירה של נייר ערך. הכנסות הבורסה מכסות את ההוצאות התפעוליות הכרוכות בהפעלת מערכות המסחר והסליקה המשוכללות. יתר ההכנסות מופנות להשקעה בשכלול מערכות אלו, למתן שירותים שונים וכן ליצירת רזרבות לשנות שפל ולאירועים בלתי צפויים.

בניין הבורסה באחד העם 54, ת"א
בניין הבורסה באחד העם 54, ת"א

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!