Doctor finance logo

3 קריטריונים עיקריים להשוואה בין ביטוח מנהלים וחסכונות פנסיוניים אחרים

ביטוח מנהלים הינו אפיק חיסכון פנסיוני המוצע על ידי חברות ביטוח בישראל לשכירים ועצמאיים, וכולל גם ביטוח חיים מסוג ריסק ולעיתים גם כיסוי נגד אובדן כושר עבודה. באופן כללי, מדובר בחוזה ביטוחי בין המבוטח לחברת הביטוח שניתן להתאימו אישית לצרכי והעדפות הלקוח. יחד עם זאת, על מנת לדעת אם ביטוח מנהלים של הפניקס או של חברה אחרת באמת נכון ומשתלם עבורכם, חשוב להשוות אותו לאפיקי חסכונות פנסיוניים אחרים.

סוג ותנאי החוזה עבור חסכון פנסיוני

קריטריון עיקרי להשוואה בין ביטוח מנהלים לאפיקי חיסכון פנסיוניים אחרים, הינו סוג החוזה הנחתם מול המבוטח. בביטוח מנהלים מדובר בחוזה אישי שאינו מושפע ממצב ומכמות העמיתים הנוספים בתוכנית החיסכון. כלומר, ביום חתימת החוזה המבוטח יכול להעריך באופן מדויק למדי את סכומי קצבת הפנסיה שיקבל בעת הפרישה לגמלאות. זאת בעוד שבקרנות פנסיה מדובר בקרן הדדית אשר גובה רווחיה מושפע שבאופן ישיר מפעילותם של עמיתים אחרים בקרן. כך לדוגמא, אם בקרן יש מספר תביעות גדול על כספי הפנסיה יורד סכום הקצבה החודשית שכל עמית יקבל. מנגד, בביטוחי חיים מקדם הקצבה הינו נמוך יותר ממרבית אפיקי החיסכון האחרים. מעבר לכך, יש לבחון גם את התנאים להוספת מרכיבי ביטוח אחרים בתוכנית החיסכון כמו ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה. לדוגמא, בביטוח מנהלים מתקבלים ביטוחים נוספים מיידית לאחר חתימת החוזה והצהרת המבוטח. זאת בעוד שבקרנות פנסיה הוספת ביטוחים דורשת תקופת אכשרה ארוכת שנים, במהלכה החוסך אינו מכוסה כנגד מצבים ביטוחיים שונים.

מקדם קצבה

מקדם קצבה, המכונה גם מקדם המרה, הינו פרמטר הקובע את גובה הפרשת קצבת הפנסיה בעת הפרישה לגמלאות. המקדם נקבע על פי הגיל בו התחיל החיסכון הפנסיוני ועל פי גובה הסכום שהופרש מידי חודש. כמו כן, מקדם הקצבה נקבע על פי תוחלת החיים המשוערת של האוכלוסייה. יחד אם זאת, בביטוח מנהלים במרבית המקרים מקדם הקצבה נקבע מראש ביום החתימה על החוזה, בעוד שבאפיקי חיסכון אחרים הוא אינו ידוע ונקבע בעת יציאת החוסך לגמלאות. עוד חשוב לציין שבשנים האחרונות מקדם הקצבה של קרנות הפנסיה נשחק, ולכן סכומי הקצבאות ירדו.

עלויות נוספות

עוד גורם שיש לקחת בחשבון בעת השוואה בין ביטוחי מנהלים לאפיקי חיסכון אחרים, הינו גובה עלויות הניהול והטבות המס. באשר להטבות המס, עד לא מזמן הוענקו תנאים טובים יותר עבור קרנות הפנסיה. ואולם, בעקבות עדכון החוק מדובר כיום בהטבות זהות בין ביטוחי מנהלים לקרנות. המרכיב השני הוא כאמור גובה דמי הניהול, שבמרבית נמוך יותר בקרנות פנסיה. כלומר, בביטוחי מנהלים נגבים דמי ניהול גבוהים יותר על פי רוב, וזאת עקב היותם מבוססים על חוזה אישי ולא הדדי בו רמת הסיכון והמעורבות של חברת הביטוח הרבה יותר גבוהה. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי גובה דמי הניהול הוא סעיף שבהחלט ניתן לנהל עליו משא ומתן מול החברה שמנהלת את החיסכון.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!