Doctor finance logo

תקנות רישום קבלנים – כל מה שאתם צריכים לדעת

קבלן בנייה

תחום הקבלנות בישראל רחב ומכיל היצע אדיר של בעלי מקצוע. ישנה חשיבות עליונה לכך שעבודות בנייה מורכבות ורחבות היקף יבוצעו על ידי קבלנים מקצועיים ומוסמכים. המטרה של תקנות רישום קבלנים היא להסדיר את העבודות הקבלניות השונות ולקבוע אמות מידה לבעלי מקצוע על ידי רישום קבלנים בפנקס מתכלל אשר מנוהל ע”י משרד השיכון. בשנת 1969 חוקק החוק שנועד להסדיר את עבודתם של הקבלנים בתחומים השונים. שני עשורים מאוחר יותר נקבעו תקנות שמשלימות את החוק ולפיהן מתנהל כיום הרישום בפנקס הקבלנים. קבלן רשום נהנה מיתרונות משמעותיים על פני המתחרים, ולכן כדאי להכיר את כל התקנות הרלוונטיות.

מה קובעות תקנות רישום קבלנים?

אחד העקרונות המרכזיים לפי תקנות רישום קבלנים הוא הסיווג של כל הקבלנים הרשומים בפנקס של משרד השיכון לפי ענפים ראשיים וענפי משנה. כל זאת על מנת להגדיר את האופן שבו ייבחן כל קבלן ותיבדק כשירותו לביצוע העבודה. 

בתקנות מוגדרים 4 ענפים ראשיים:

  • בנייה (ענף 100)
  • כבישים תשתיות ופיתוח (ענף 200)
  • גשרים (ענף 300)
  • נמלים ועבודות ימיות (ענף 400) 

כמו כן מוגדרים ענפי משנה רבים ובהם: פיתוח חצרות (111), שיפוצים (131), איטום מבנים (134), מתקני מיזוג אוויר וקירור (170), מתקני תברואה (אינסטלציה וכיבוי אש) (190), עבודות עפר וחציבה (210), ועוד.

חשוב להדגיש שקבלן אשר רשום בענף מסוים לא יכול לבצע פרויקטים בענף אחר (אלא אם כן הוא רשום גם בו, כמובן).

איך משפיעות התקנות על עבודת קבלנים בענפים השונים?

לפי התקנות ישנם 5 סיווגים לקבלנים, כשסיווג 1 הוא הנמוך ביותר וסיווג 5 הוא הגבוה ביותר. בהתאם, ככל שרמת הסיווג של קבלן גבוהה יותר הוא יכול לבצע פרויקטים בהיקף גדול יותר. המגבלה היא בהתאם לשטח הבנוי או להיקף הכספי של הפרויקט, ומשתנה בכל ענף פעילות. לדוגמא, בענף הבנייה למגורים קובעות התקנות שקבלנים עם סיווג 1 יוכלו להוציא לפועל פרויקטים בהיקף של עד 2,000 מ”ר, קבלנים עם סיווג 2 – היקף של עד 3,000 מ”ר, סיווג 3 מקנה את האפשרות לבצע פרויקטים של עד 5,000 מ”ר, בסיווג 4 הרף העליון הוא 10,000 מ”ר ולקבלנים בסיווג 5 אין מגבלה.

החלוקה לסיווגים, שלא התקיימה בחקיקה הראשונית, מאפשרת התקדמות הגיונית ומסודרת בין סדרי גודל של פרויקטים. התועלת של ההדרגתיות באה לידי ביטוי הן עבור בעלי המקצוע והן עבור לקוחותיהם.  

איך קבלנים יכולים להירשם בפנקס?

רישום בפנקס הקבלנים מחייב הכשרה ספציפית וניסיון. הכללים משתנים בהתאם לענף הפעילות. בתחום השיפוצים למשל נדרשים הקבלנים לעבור מבחן בקיאות שכולל שאלות רבות בנושאי גהות ובטיחות ובכל הנושאים המקצועיים הרלוונטיים לשיפוצים מסוגים שונים. מומלץ לעבור קורס הכנה אשר יכין אתכם הקבלנים לעבור את מבחני רשם הקבלנים. הקורס המקוון המוביל בארץ הוא קורס קבלן רשום של “מכלל“. קורס זה יספק לכם הכשרה מדויקת וייחודית שתועבר על ידי מיטב המרצים אשר מוכרים ומאושרים על ידי רשם הקבלנים.

חשוב להדגיש כי התעוררות המודעות אצל הלקוחות הפוטנציאליים מביאה ליותר ויותר מקרים בהם קבלן נדרש להציג את רישומו בפנקס הקבלנים, וסיווג מתאים, ע”מ לקבל פרויקט כזה או אחר. לכן קבלנים רבים המוכרים כקבלן רשום כבר נהנים מיתרון מובהק על מתחריהם, הזדמנויות רבות ופרויקטים רחבי היקף.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!