Doctor finance logo

סקירת שוק מט”ח 19-24/03/11

USD-JPY
המחיר שבר את רמת השפל הנמוכה ביותר מאז שנת 1995 רמת ה-80 בערך,אך מייד חזר מעליה.צריך לזכור שהחודש עדיין לא הסתיים ולכן חשוב לראות כיצד ייסגר הנר הנוכחי,מתחת לשפל או מעליו.כמו כן ניתן לראות שהמחיר עדיין נמצא באזור המתוק(חום)של תבנית גלי הוולף.
ניתן לראות את הגרף כאן:

כפי שניתן לראות השפה התחתונה של המשולש(תכלת) אשר משמש בדרך כלל כתבנית המשכיות-נשברה על ידי המחיר שהביא בדיוק מרבי את יעד ההתכנסות(חיצים אדומים).המחיר סגר נר שבועי מעל רמת השפל 79.75 ומעל רמת השפל האחרונה 80.34,הנר החדש שייווצר השבוע יספר האם הפתילה הארוכה

שנוצרה בתחתית הנר האחרון,תתמוך במהלך עליות שיתרחש.

ניתן לראות את הגרף כאן:

המחיר חוזר אל טווח הדשדוש בין רמת ה-80.30 לבין רמת ה-84,כאשר פריצתה של האחרונה סביר להניח תביא את המחיר בשלב ראשון לרמת ה-86.80 ובשלב השני אל רמת ה-88.70.מאידך שבירת רמת ה-76.40 על ידי המחיר וכנראה שמהלך הירידות יימשך.
ניתן לראות את הגרף כאן:

ניתן לראות שמהלך העליות החד מרמת ה-76.40 נבלם ברמת ה-82 כאשר קיים באזור קו מגמה (שחור מקוטע)עולה אשר שימש כרמת תמיכה וכעת הפך לרמת התנגדות.אפשר שהמחיר יתקן כעת בין שליש לשני שליש פיבונאצ’י את מהלך העליות האחרון,דהיינו בין הרמות 79.85 ל-78.50.
ניתן לראות את הגרף כאן:

AUD-USD
המחיר מדשדש בין הרמות 0.9550 ו-1.0260 יעדה של התבנית ההרמונית AB=CD   הוא 1.1430.פריצה מוכחת של המחיר את רמת ה-1.0260,סביר להניח תביאו אל רמת היעד של התבנית ההרמונית.מאידך שבירת המחיר את רמת ה-0.9550 תביא את עומק הדשדוש כלפי מטה.
ניתן לראות את הגרף כאן:

המחיר לא מצליח לפרוץ את רמת ה-1.0180 זה מספר שבועות,רצועות הבולינגר אופקיות,המחיר סגר פעם ראשונה מתחת לממוצע הנע של הבולינגר מאז אמצע יולי שנה שעברה.שבירת רמת ה-0.98 וסביר להניח שנראה את המחיר יורד לתיקון בין שליש לשני שליש ממהלך העליות הרציף (מרוסק כחול),דהיינו בין רמת ה-0.9420 לרמת ה-0.8900.מאידך פריצה מוכחת של רמת ה-1.0260 והמחיר אמור להגיע לרמת ה-1.0830 כעומק הדשדוש.
ניתן לראות את הגרף כאן:

ניתן לראות שהמחיר בשבירתו את שפתה התחתונה של התעלה המצטמצמת העולה (תכלת) ואותה שפה המשמשת גם את המשולש (צהוב)-הביא את יעד (עומק) הדשדוש בין הרמות 1.0180 ל-0.9940 בדיוק.אל רמת 0.97.שבירת המחיר את רמת ה-0.97 תביאו בשלב ראשון אל רמת התמיכה,רמת ה-0.9540.מאידך התבססותו מעל רמת ה-0.9940 ויצירת מבנה מחירים עולה אמורה להביאו שוב אל רמת ההתנגדות הקרובה רמת ה-1.0200.
ניתן לראות את הגרף כאן:

ניתן לראות בהיווצרותה של תבנית גראפית ראש כתפיים הפוכים כאשר הכתף הימנית מורכבת מכוכב בוקר(אליפסה) בתוספת נר אישור לחיזוקו ואשר פורץ את קו הצוואר של תבנית הראש כתפיים (מרוסק כחול).ייתכן פולבק אל אזור קו הצוואר כאשר פריצת הגבוה תיתן אישור למהלך עליות לעבר יעד התבנית,דהיינו רמת ה-1.0070,בדרך צפוי יעד והתנגדות של רמת ה-1.0000.
ניתן לראות את הגרף כאן:

הסקירה בחסות Real-Forex – המציגה את המרווחים הנמוכים ביותר
מסחר במט”ח – פורקס ECN ללא ניגודי אינטרסים
פתח חשבון דמו חינם!

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!