Doctor finance logo

סקירת שוק מט”ח 1-7/04/11

USD-JPY
גרף חודשי
ניתן לראות שנוצר נר היפוך חזק בשם “פטיש” בנוסף ישנה תבנית הרמונית בשם תבנית גלי וולף שיעדה הוא הקו המחבר בין הנקודות 1 ו-4 .פריצת רמת ה-84.50 באופן מוכח תוביל את המחיר בשלב ראשון לרמת ה-88.70.מאידך-אי פריצת רמת ההתנגדות תוביל את המחיר סביר להניח בתחומי רמות ה-84.50 ו-80.00.
ניתן לראות את הגרף כאן:


גרף שבועי
ניתן לראות את הפתילה הארוכה אשר השאיר הנר שהגיע לרמת ה-76.40 ובזאת סיים את יעדו של המשולש הנראה בגרף.המחיר יוצר נר משמעותי בגודלו ביחס לנרות האחרים בסביבתו ואשר נמצא על רמת השפל הנוכחית,פאיצה מוכחת את רמת ה-84.50 וסביר להניח שהמחיר יגיע בשלב ראשון לתיקון 50%ממהלך הירידות הרציף האחרון .דהיינו רמת ה-85.70 בשלב הראשון,ובשלב השני יעלה לרמת ה-88.00 רמת תיקון שני שליש פיבו .
ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף יומי
ניתן לראות שרמת ה-84 נפרצת לכאורה,באם המחיר יפתח מעליה הצפי הוא לראותו מגיע לרמת ה-86.80.במידה ויפתח מתחת רמת ה-84 אפשרי לראותו מתקן את מהלך העליות מרמת ה-76.40 בין שליש לשני שליש פיבונאצ’י.
ניתן לראות את הגרף כאן:

AUD-USD
גרף חודשי
ניתן לראות שפריצת המחיר את רמת ה-0.9850 הוכחה בפריצת המחיר את רמת ה-1.0260 כאשר המחיר התדשדש באזור לפני הפריצה.בסבירות די גבוהה ניתן לשער שהמחיר בדרכו לעבר יעד התבנית ההרמונית AB=CD,דהיינו רמת ה-1.43.
ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף שבועי
ניתן לראות את פריצת המחיר מעל רמת ה-1.0260 כשהנר האחרון פותח בצורה נקייה מעל רמה זו.בנוסף רצועות הבולינגר מתחילות להיפתח וזהו סימן להגדלת התנודתיות לאחר דשדוש ממושך באזור.יעד ראשון של המחיר הוא המפגש עם השפה התחתונה של התעלה המקבילה העולה (קו מקוטע כחול),והיעד השני הוא רמת ה-1.0830-יעד עומק הדשדוש.
ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף יומי
מהלך עליות מאוד חד מביא את המחיר לאזור התנגדות המורכב מכמה גורמים מעכבים.הראשון הוא השפה התחתונה של התעלה המקבילה העולה שהוזכרה בגרף השבועי.השני הוא קו המגמה המחבר בין השיאים האחרונים שנראה כנפרץ אך צריך לחכות ולראות כיצד ייפתח השבוע הקרוב.במידה והמחיר ייבלם באזור זה הוא צפוי לתקן את מהלך העליות הרציף האחרון בשליש עד שני שליש.במידה והמחיר ימשיך בנסיקתו ויפרוץ את אזורי ההתנגדות המצוינים,סביר להניח שיגיע ליעדים המצוינים בגרפים החודשי והשבועי.
ניתן לראות את הגרף כאן:

GBP-JPY
גרף חודשי
המחיר אמור לתקן בין שליש לשני שליש את מהלך הירידות הרציף (קו מרוסק אדום) ועדיין לא עשה זאת.הנר של החודש הקודם סגר כנר היפוך קלאסי (פטיש או דוג’י עם זנב ארוך מאוד).פריצת המחיר מעל ממוצע הנע של הבולינגר וסגירתו מעליו,תאותת זו הפעם הראשונה על שוק שורי מאז מהלך הירידות הגדול.יעדו הראשון של המחיר בפריצה מוכחת מעל הממוצע הנע של הבולינגר הוא רצועת הבולינגר העליונה,יעדו השני הוא רמת ההתנגדות –רמת ה-163ופריצתה של זו והמחיר אמור להגיע לתיקון שליש פיבונאצ’י,של מהלך הירידות דהיינו לרמת ה-170.
ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף שבועי
פתילה ענקית ונר ירוק גדול (מרבוזו) ,ובנוסף תבנית הוולף מציינים מהפך בכיוון.סביר להניח שיתרחש גל עליות משמעותי שיעדיו לפי המפורט בגרף החודשי.
ניתן לראות את הגרף כאן:

גרף יומי
המחיר הגיע בדיוק ליעד תבנית ה”אבאב” ובנוסף הגיע לאזור התנגדות רמת ה-135.50 וסגר מתחתיו.פתיחה של המחיר מעל רמת ה-136 וסביר שנראה המשך מהלך עליות,מאידך פתיחה של המחיר מתחת לרמת ה-135.50 וישנה סבירות שהמחיר יתקן בין שליש לשני שליש של מהלך העליות הרציף האחרון.
ניתן לראות את הגרף כאן:

הסקירה בחסות Real-Forex – המציגה את המרווחים הנמוכים ביותר
מסחר במט”ח – פורקס ECN ללא ניגודי אינטרסים
פתח חשבון דמו חינם!

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!