Doctor finance logo

מס הכנסה וספירות המלאי

כאשר מסתיימת שנת המס, מדברים למעשה על בדיקת ספירת מלאי. יש עסקים אשר יעידו כי אין הם יוצרים ספירות מלאי בסוף השנה אלא בוחרים תאריך אחר אשר ידוע מראש. התאריך הנבחר קרוב ליום המאזן בעוד הכול  נערך מראש וזאת על מנת לצור תיאום כמותי בין המלאי לבין הרשימות הסופיות אשר יערכו ביום המאזן בשנית. אם עסקינן בנישה של מס הכנסה, שהרי ספירות מלאי הם חלק מהדברים. במאמר הבא נספק לכם כמה נקודות באשר לעניין בדיקת המלאי ודיווח נדרש בהתאם.

על בדיקת מלאי ועל הליך

כיצד מתרחש הליך של ספירת מלאי המיועד כשירות או דיווח אל מס הכנסה? היערכות של ספרת מלאי מתרחשת על כל הטובין והנכסים אשר יוצאים למעשה מבית העסק. בין היתר, יש לרשום את הפריטים היוצאים ולזהות אותם נוכח בדיקת ספירת המלאי. רשימות המלאי יכללו את כל הטובין אשר מוצאים למכירה. רשימות של ספירת המלאי תהיינה ממוספרות ותהיינה ערוכות באופן עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך ואפילו מקום אחסונו של המוצר. הרשימה תערך על פי שלושה העתקים. כמו כן תערכנה רשימות המלאי על פי נושאים כמו חומרי גלם, אריזה, עזר, עיבוד ואפילו מוצרים מוגמרים. הרשימות שתהיינה מיועדת גם למבדק של מס הכנסה, תרשמה בעיפרון ותכלולנה גם את תיאור המוצר על מנת לזהות אותו במרבית הזיהוי. גם המצב יירשם, דהיינו תקין, פסולת וכד’. בסופו של דבר, האחראי על ספירות המלאי יישא באחריות ויציין את שמו בהתאם, בסוף הגיליון.

חישוב ופרטים אחרונים

רגע לפני שהחומר יועבר אל מס הכנסה, יהיה ניתן לבצע חישוב שווי הטובין .במידה ומדובר בטובין שאינו תקין או מכירו נמוך מהעלות המקורית שהרי החישוב יתרחש על פי מימוש נקי בעוד הדבר יודגש תחת המוצר. בסופו של דבר, חישוב שווי מלאי הטובין יערך על פי אותן רשימות אשר קרויות בדיקת רשימות מלאי. עם גמר ספירת המלאי יועברו הטפסים ויעברו חתימה, משם יועברו הטפסים וכך למעשה יבוצע הדיווח השנתי המתבקש נוכח החזקת טובין או מוצרים כאלה או אחרים.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!