Doctor finance logo

מדד אלטמן- חיזוי פשיטת רגל

מדד אלטמן- יכולת גבוהה לחיזוי פשיטות רגל
מדד אלטמן- יכולת גבוהה לחיזוי פשיטות רגל

אחד המודלים המפורסמים ביותר לחיזוי פשיטות רגל הוא מדד אלטמן או מדד ההישרדות (Z-Score) העוסק בחיזוי של פשיטות רגל בחברות על פי היחסים הפיננסים שלהן ונחשב למדד הטוב והמדויק ביותר הקיים היום בנושא זה. באמצעות המדד, שהומצא ונבחן בשנת 1968 על ידי פרופ’ לכלכלה אדוארד איי אלטמן (Edward I. Altman), ניתן לנבא חברות הנמצאות בקשיים ועלולות להכריז על פשיטת רגל וזאת בהסתברות גבוהה במיוחד- מעל 70% הצלחה בניבוי שנתיים לפני פשיטת הרגל ומעל 90% הצלחה כשנה לפני פשיטת הרגל.

איך עובד מדד אלטמן?
אחד מיתרונותיו של המדד הוא פשטותו. המדד בוחן יחסים פיננסים פשוטים כגון רווחיות, נזילות, מינוף ויכולת פירעון חוב, שנבחרו מתוך יחסים רבים שבדק אלטמן. מתוך כל היחסים שנבדקו נמצאו חמישה יחסים שתרמו סטטיסטית באופן מובהק ליכולת הניבוי. המדד מורכב מהכפלת כל יחס בהתאם למשקולת שלו וחיבור התוצאות.     
להלן היחס והמשקולת/מקדם שלו במדד:
1. רווח לפני ריבית ומיסים לסך נכסים. המקדם הוא 3.3.
2. יתרת העודפים לסך הנכסים. המקדם הוא 1.4.
3. הון חוזר נטו לסך נכסים. המקדם הוא 1.2.
4. מכירות (לשנה) לסך הנכסים. המקדם הוא 0.99.
5. הון עצמי להון זר. המקדם הוא 0.6
המדד מסווג את החברות לפי יכולת ההישרדות שלהן, ככל שהערך גבוה יותר החברה יציבה יותר ואין חשש לפשיטת רגל בעתיד הנראה לעין. להלן ניתוח תוצאות המדד:
– נמוך מ-1.81: סיכויי ההישרדות של החברה נמוכים. 
– בין 1.82 ל- 2.99: סיכויי ההישרדות של החברה לא ידועים וקשה לנבא אותם.
– מעל 2.99: סיכויי הישרדות גבוהים ואין חשש לפשיטת רגל.

למי חשוב מדד אלטמן?
בעידן המידע המוצף מספרים ונתונים, תוצאת מדד אלטמן חשובה לרבים בזכות יכולת הניבוי הגבוהה שלו ובזכות פשטותו, וביניהם:
א. אנליסטים- כאשר מחליטים על איזו המלצה לתת לחברה.
ב. משקיעים- הרי אף אחד מאיתנו לא רוצה להשקיע בחברה שהולכת לפשוט רגל.
ג. רואה החשבון המבקר- לצורך בדיקת עקרון ה”עסק החי” והבעת חוות דעת על הדוחות.
ד. רגולטורים- המעוניינים ביציבת במערכת הפיננסית.
ה. חברות דירוג- בהערכת איגרות החוב של החברה ויכולת הפירעון.
ו. דירקטורים- היושבים בישיבות דירקטוריון ואחראים אישית על אישור הדוחות הכספיים.

מדד אלטמן וחברות ישראליות
מחקרים שנעשו בשוק הישראלי מצאו שהמדד הוכיח את דיוקו ויכולת הניבוי שלו גם עם חברות מקומיות. עם זאת, נמצא כי בשוק הישראלי הגבול של התוצאות קצת גמיש יותר וזאת מכיוון שהחברות המקומיות פועלות עם מנוף פיננסי גבוה יותר והון חוזר נמוך יותר. חברה ישראלית עם מדד אלטמן של מעל 2.5 תיחשב לחברה יציבה בעוד שחברות עם מדד אלטמן הנמוך מ-1 תיחשב לחברה בעלת סיכויי הישרדות נמוכים.

סיכום ורעיונות לשימוש במדד אלטמן
אומנם, תוצאות המדד ליכולת הניבוי גבוהות במיוחד אך יש לזכור כי אינם אבסולוטיות ולכן יש היעזר במידע נוסף בבואנו לבדוק את סיכויי ההישרדות של החברה. למשקיעים המתקדמים יותר, ניתן להיעזר בתוצאות המדד על מנת להשתמש בו בביצוע מכירה בחסר (שורט) על חברה שמדד אלטמן שלה מנבא סיכויי הישרדות נמוכים ומחירה עדיין גבוה ולא משקף זאת.

הסבר בוידאו על מדד אלטמן:

מידע נוסף:
אתר הבית של פרופ’ אדוארד איי אלטמן

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!