Doctor finance logo

הלוואות חוץ בנקאיות – מה אומר החוק?

אמנם הלוואות חוץ בנקאיות נתפשות על ידי לא מעט ישראלים כמשהו מפוקפק, ורבים מציינים בהקשר שלהן את הביטוי “שומר נפשו ירחק”, ואמנם בחלק מהמקרים הלוואה הניתנת על ידי גורם שאינו בנק עלולה לסבך את נוטל ההלוואה בצרות של ממש – אולם ברוב המקרים אשראי חוץ בנקאי ניתן באופן מסודר ומאורגן על ידי חברות רציניות שהמרחק בינן לבין גורמים עברייניים הוא עצום, ולמעשה התחום כולו מוסדר בחוק, וזאת מאז שנת 1993 עת חוקק חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

מהי הלוואה חוץ בנקאית?

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות תשנ”ג 1993 חל על הלוואות הניתנות על ידי כל מי שאינו בנק (או תאגיד עזר בענף הבנקאות, כלומר החברות המנפיקות את כרטיסי האשראי שכולנו משתמשים בהם) לכל מי שאינו תאגיד.

יחד עם זאת, על פי תיקון לחוק שהועבר בשנת 2014, חלק מסעיפי החוק יחולו לא רק על הלוואות חוץ בנקאיות אלא גם על ההלוואות שנותנים הבנקים עצמם וחברות האשראי השונות. בפרט מדובר על הריבית המקסימלית אותה ניתן לגבות על פי החוק על הלוואות – לא יותר מ- 12% יותר מריבית הפיגורים אותה קובע החשב הכללי. עוד כדאי לדעת כי הרשויות מייחסות חומרה רבה לגביית ריבית גבוהה מזו המותרת בחוק, וצעד שכזה נחשב כעבירה פלילית שהעונש עליה הוא עד 3 שנות מאסר!

חוזה חתום חובה

אחד הסעיפים המהותיים בחוק שנועד להסדיר את תחום ההלוואות החוץ בנקאיות נוגע לקיומו של חוזה חתום.

במקרים רבים נערכו הסכמי הלוואות, כולל כאלה של סכומי עתק, ללא חוזה מסודר המבהיר מהי הריבית, מהו מספר התשלומים הנדרש לשם החזר ההלוואה, מה קורה אם מתרחש פיגור באחד התשלומים או יותר וכו’ – זהו כמובן סממן מובהק להתנהלות בעייתית שיצרה לשוק האשראי החוץ בנקאי מוניטין מפוקפקים, ועל כן החוק קובע במפורש כי אין להעניק הלוואה חוץ בנקאית וגם אין לקבל אחת כזו ללא חוזה חתום המפרט את כל תנאי העסקה.

בתי המשפט, כדאי לדעת, פוסקים בהתאם וכך לדוגמה פסק בשנת 2013 השופט יעקב שקד כי נתבעת שנדרשה לשלם סכומי כסף גבוהים בגין הלוואה שנטלה אינה מחויבת בכך וזאת משום שהתובע, אדם שעוסק במתן הלוואות חוץ בנקאיות, לא הציג חוזה חתום כמחויב על פי חוק.

בין השאר יש לפרט בחוזה את סכום ההלוואה, את הסכום אותו מקבל ההלוואה קיבל בפועל, את גובה הריבית (ואם היא משתנה, הרי שיש לפרט גם את השינויים שיחולו בה, באילו מקרים הם יחולו וכו’), את ההצמדה אם ישנה (לדולר, למדד המחירים לצרכן או כל הצמדה אחרת), את שיעורה של ריבית הפיגורים ואת העלות בפועל של ההלוואה.

בנוסף חובה לציין בחוזה מהם הצעדים אותם רשאי המלווה לנקוט במידה והלווה לא עומד בתנאי ההלוואה ולא משלם בזמן את ההחזרים עליהם התחייב בחוזה.

לבחור בקפידה את נותן ההלוואה

החוק הוא חוק חשוב וטוב שנחקק, ואין ספק שהוא מסייע ללווים ומעניק להם הגנה במקרה שנותני ההלוואה מתגלים כגורמים מפוקפקים, אולם גם במצב דברים זה עדיין מוטלת אחריות על כל מי שנזקק להלוואות חוץ בנקאיות – ובפרט החובה לבדוק היטב ממי הם מקבלים את ההלוואה, וכמובן שיש להעדיף חברות רציניות ואמינות.

AmpaCapital – אמפא קפיטל מימון עסקים

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!