Doctor finance logo

בניית תיק השקעות וניהולו

תיק השקעות
בניית תיק השקעות

בנייה וניהול תיק השקעות באופן איכותי הוא לא דבר של מה בכך, אך הוא בהחלט אפשרי לביצוע בידי כל אחדמאיתנו. לפניכם עוד קצת עזרה שתקרב אתכם לעצמאות בניהול השקעותיכם באופן שהכי מתאים לכם.

בניית תיק השקעות
בניית תיק השקעות באופן עצמאי מאפשרת לאדם הפרטי לבנות בעצמו את התיק כך שהוא יותאם בדיוק לצרכיו המשתנים בכל עת ועת. על מנת להתאים את התיק לצרכים אלו עלינו להגדיר מראש את הצרכים בפרמטרים הבאים באופן כמותי:
סכום הכסף המוקצב להשקעה, טווח הזמן המוקצב להשקעה, חשיפה לסיכונים ותשואה נדרשת.
כל פרמטר שכזה צריך להתחשב אך ורק בבעל תיק ההשקעות ובמאפייניו האישיים וההחלטות צריכות להתקבל באופן עצמאי. שלב ההתייעצויות צריך ורצוי שיגיע מאוחר יותר ולרוב מומלץ רק לאחר שסיימנו לבנות את התיק על כל מרכיביו.
הפרמטרים הנ”ל מכתיבים את מבנה התיק ואת ניירות הערך שיהיו בו אך מבחינת המסגרת הכללית ניתן לחלק כל תיק השקעות סטנדרטי למרכיבים הבאים: מרכיב העוגן, המרכיב הפעיל ומרכיב התשואה.
מרכיב העוגן יכלול ניירות ערך סחירים ונזילים בעלי תנודתיות נמוכה במיוחד כגון מק”מ, אג”ח קצר ואף מזומן כעתודה. בתיק סטנדרטי יהווה מרכיב העוגן כ-30% מהתיק.
עיקר הנטל של השגת התשואה הוא על המרכיב הפעיל ולכן חייב להתקיים איזון בין ניירות הערך שבחלק זה לבין הסיכון והתשואה כפי שנקבע על ידי המשקיע. משקל מרכיב זה בתיק סטנדרטי יהווה כ-60% מהתיק ולרוב יכלול מניות, אג”ח ארוכים בתשואה בינונית או גבוה ועוד.
מרכיב התשואה נועד לספק תשואה עודפת וזאת על ידי השקעה באפיקים עתירי תשואה כגון אופציות, מניות של חברות קטנות, מניות עם “חלום” בפיתוח, אג”ח זבל ועוד. התנודתיות והסיכון הכרוכים במרכיב זה הם גבוהים ולכן מרכיב זה יהווה כ-10% מתיק השקעות סטנדרטי.
מומלץ לבנות את התיק בשלבים והשתמש בכלים לניתוח טכני כתומכי החלטה בשלב הבנייה.

ניהול תיק ההשקעות
בתנאים של ודאות מוחלטת היינו משקיעים רק בפריט אחד בעל התשואה הגבוהה ביותר, כמובן שתנאים אלו לא מתקיימים במציאות ולכן חילקנו את התיק על מרכיביו. פעולה זו מאפשרת לנו לגשר מעט על אי הוודאות ועל הסיכון הקיימים בכל פריט ומרכיב בתיק.
ניהול מרכיב העוגן: ניהול מרכיב זה יבוצע על פי תפקידו ומספר הפעולות בו יהיה נמוך ככל האפשר. נייר ערך שחרג מתחום הסיכון המחושב בחלק זה יוחלף.
ניהול המרכיב הפעיל: הפריטים במרכיב זה חייבים לעמוד במבחן הסיכון סיכוי שעומדים בבסיסו ולהיבדק בתדירות קצת יותר גבוהה. הבדיקה הנדרשת היא האם הפריט עשוי להשיג את התשואה הנדרשת ממנו בטווח הזמן שהוקצב והאם לא חלה עלייה בדרגת הסיכון. גם כאן במקרה שחלה עלייה שכזו בפריט מסוים יש להחליפו.
ניהול מרכיב התשואה: תפקידו של חלק זה הוא להעניק תשואה עודפת ולכן הוא יהיה תנודתי ומסוכן יותר. אם זאת צריך להיות סבלניים עם ביצוע פעולות רבות מידי למרות שבאופן כללי הוא ידרוש השגחה יתרה. בזיהוי הזדמנויות השקעה תוך כדי הניהול השוטף נשתמש בכסף מהעתודה שבמרכיב העוגן ולשם גם יחזור הכסף בסיום העסקה.

ולסיום, צריך להבין שאין משמעות לתשואה בנייר ערך מסוים או מרכיב כלשהו בתיק וכי התשואה נמדדת על התיק כולו וזהו מבחנו היחיד. מומלץ במיוחד לנהל מעקב אחר קבלת ההחלטות על מנת להפיק לקחים ולהשתפר באופן מתמיד ורצוי לנהל את חשבון ההשקעות בנפרד מהחשבון השוטף.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!